Erkebispedømmet Dublin offentliggjør statistikk over overgrepsanklager

 Se også:

Erkebispedømmet Dublin rapporterte den 1. mai at 135 prester som har betjent erkebispedømmet fra 1940 og frem til i dag er anklaget for seksuelle overgrep mot barn. Blant disse er det 74 bispedømmeprester og 61 ordensprester. Anklagene kommer fra ca. 380 individer, og rapporten slår fast at dette høyst sannsynlig ikke blir det endelige antall.

Erkebispedømmet Dublin kan også rapportere at åtte prester er sivilt dømt for overgrepssaker og at tre andre snart skal stilles for retten.

Erkebispedømmet har mottatt 112 søksmål, hvorav 72 ferdig behandlet. Kirken har til sammen utbetalt € 7.8 millioner i erstatning og saksomkostninger.

av Webmaster publisert 03.05.2007, sist endret 03.05.2007 - 12:24