PRO inviterer til seminar med biskop Eidsvig om utkantkatolikker

Pastoralrådet (PRO) i Oslo katolske bispedømme inviterer til dagstreff med biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. med tema:

Hvordan "overleve" som troende i utkant-Norge? Hvordan gjøre sakramentene mest mulig tilgjengelige for katolikker i utkantstrøk?

PRO inviterer katolikker som bor langt fra sin sognekirke til et dagstreff med biskop Bernt Eidsvig Can. Reg, lørdag 25. august i Mariagården (Akersveien 16) - fra kl. 10.00 og utover. Her vil utkantkatolikkers situasjon og forskjellige behov stå i fokus. Menigheter som betjener større eller mindre grupper med katolikker som bor i "utkanten", oppfordres til å sende en eller flere representanter fra hver av disse, samt en person fra sitt menighetsråd, og vi håper mange sogneprester og kapellaner også vil prioritere denne anledningen.

På møtet vil Valdres Katolske Forum, som nå blir kapelldistrikt, fortelle hvordan foreningen så dagens lys og utviklet et tilbud for katolikkene i regionen. Også andre grupper katolikker oppmuntres til å dele sine erfaringer rundt det å "overleve" som katolikk fjernt fra menighetssentrum. Prestene oppfordres til å fortelle hvilke utfordringer de møter når de skal ivareta sjelesorgen i sogn med spredt katolsk bosetning, påpeke lokale behov og se på dagens menighetsgrenser.

Fullstendig program for arrangementet vil bli sendt ut senere.

Påmeldinger skjer til PROs sekretær, E-post pro(at)okb(dot)katolsk(dot)no.

Frist: 15. august.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (4. mai 2007)

av Webmaster publisert 04.05.2007, sist endret 04.05.2007 - 15:06