Paven utroper mulighet for full avlat i jubileumsåret for Den hellige Elisabeths fødsel

 Se også:

I forbindelse med at St. Elisabethsøstrene i år feirer 800-årsjubileet for Den hellige Elisabeths fødsel (1207 - 2007), har pave Benedikt XVI utlyst mulighet for full avlat, i henhold til det følgende dekret (oversatt fra engelsk):

D E K R E T

Den med glede regjerende pave Benedikt XVI ble av vår ærverdige sr. Samuela Werbinska, generalpriorinne for St. Elisabethsøstrenes Kongregasjon, informert om at det i hele 2007 vil finne sted høytidelige gudstjenester i kapellene til den nevnte kongregasjon. Dette er for å feire 800-årsjubileet for deres høyaktede skytshelgen, St. Elisabeth, sin fødsel. I kjærlig omsorg for den universelle Kirke og med særlig affeksjon til St. Elisabethsøstrene, gir Den hellige far, i kraft av sin guddommelige autoritet, mulighet for fullt avlat ved denne anledning. Dette kan man oppnå under ordinære betingelser (botens sakrament, eukaristisk kommunion og bønn i henhold til Den hellige fars intensjoner), i sann anger og med hengivelse til de hellige handlinger i St. Elisabethsøstrenes kongregasjons kapeller eller i offisielle feiringer til ære for St. Elisabeth.

Man kan også helt enkelt be og påkalle den salige Jomfru Maria og St. Elisabeth:

  1. på de dager der jubileet høytidelig åpnes og avsluttes
  2. den faktiske jubileumsdagen
  3. på festdager og på de dager som er registrert i St. Elisabethsøstrenes kongregasjons liturgiske kalender*
  4. ved deltagelse i pilegrimstur til minst ett av kapellene til St. Elisabethsøstrenes kongregasjon

Dette dekret er gyldig i hele jubileumsåret for St. Elisabeth. Det står ikke i motsetning til noe annet.

Roma, den apostoliske pønitentiar, 29. desember i det Herrens år 2006.

Kardinal James Francis Stafford
Storpønitentiar

Johannes Franciscus Girotti OFM
Regent for Det apostoliske Pønitentiari

1. mai: Den hellige Josef
31. mai: Jomfru Marias gjesting hos Elisabeth
15. juni: Jesu Hjertefest
17. november: Den hellige Elisabeth av Ungarn
26. september: Den hellige Kosmas og den hellige Damian
27. september: Kongregasjonens grunnleggelsesdag
4. oktober: Den hellige Frans av Assisi
28. august: Den hellige Augustin
29. september: Den hellige erkeengel Mikael
17. desember: Den hellige evangelisten Johannes

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (8. mai 2007)

St. Elisabethsøstrene i Norge (8. mai 2007)

av Webmaster publisert 08.05.2007, sist endret 08.05.2007 - 14:56