Paven takket for uforglemmelige opplevelser

Paven takket for seg - og for uforglemmelige opplevelser.

Pave Benedikt XVI avsluttet den 14. mai (vestlig tid) sitt fem dager lange besøk til Brasil og landet mandag kl. 12.45 på flyplassen Ciampino utenfor Roma. Ciampino ligger ikke langt fra Den hellige fars sommerresidens, Castel Gandolfo, hvor paven nå skal ha noen dagers hvile. Han vender etter planen tilbake til Vatikanet fredag ettermiddag den 18. mai.

Før paven gikk ombord i flyet på flyplassen utenfor São Paolo, talte han til alle som hadde møtt fram for å ta avskjed med ham:

- Nå når jeg straks skal forlate Brasils velsignede mark, retter jeg en inderlig takk til Den Aller Høyeste, som har gitt meg mulighet til å oppleve disse intensive og uforglemmelige øyeblikkene med blikket rettet mot Den hellige jomfu av Aparecidas helligdom, der jeg fikk være med på åpningen av den femte hovedkonferansen for Latin-Amerika og Karibia.

- Jeg kommer alltid til å minnes alle inntrykkene av entusiasme, dyp fromhet og kristen kjærlighet som dette landets folk, sammen men en stor mengde pilegrimer fra hele "håpets kontinent", har vist Peters etterfølger. Jeg ber til Gud om at han må hjelpe de ansvarlige både i Kirkens og det sivile liv til å ta definitive avgjørelser på de initiativer som alle forventer seg til gode for hele den latinamerikanske familie.

- Til slutt ønsker jeg å takke Brasils president, regjeringen og staten São Paolo for all den oppmerksomheten man har gitt meg disse dagene.

-En helst spesiell hilsen og et stort takk gir jeg til alle kardinaler og til mine brødre i bispeembedet, samt til prester og ordensfolk og alle som har hjulpet til med å organisere denne konferansen. Alle har bidratt til å gjøre disse dagene fantastiske, og disse dagene har også gitt glede og håp til hele den kristne familien.

- Vær sikre på at jeg bærer alt i mitt hjerte, som det nå veller velsignelse ut av, som jeg skjenker dere, og som jeg også gir til Latin-Amerikas folk og til hele verden.

- Nok en gang takker jeg så mye, sa Den hellige far. Deretter forlot han Brasil.

RV - Vatikanradioen (14. mai 2007)

av Webmaster publisert 15.05.2007, sist endret 15.05.2007 - 11:20