Evangeliseringsuke i Lillehammer 14. - 17. juni 2007

 Se også:

Vi har den glede av å invitere deg/dere til evangeliseringsuken i Mariakirken, Lillehammer katolske kirke, i tiden torsdag 14. - søndag 17. juni 2007.

Evangeliseringsuken i Mariakirken er en del av den nyevengelisering Oslo katolske bispedømme har igangsatt i menighetene innen bispedømmet.

Opplegget for evangeliseringsuken tar sitt utgangspunkt i Matteus 11,4-6:

"Jesus svarte: Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp..."

Dette messianske oppdrag er vårt oppdrag som kristne, og som katolikker må vi være oss bevisst dette forkynnelsesansvar i vår hverdag.

Som du/dere vil se av programmet for evangeliseringsuken, har vi fått to fremragende foredragsholdere i sr. Anna Mary House OP og p. Arnfinn Haram OP.

Alle trosamfunn er velkommen og kan delta i hele eller deler av programmet. Foredragene er gratis, det blir enkel servering mot betaling.

Program:

Torsdag 14. juni

Kl. 18.00 Åpning og presentasjon av evangeliseringsuken - "Gå og fortell hva dere har sett"

Kl. 18.30 Messe

Enkelt måltid

Fredag 15. juni

Kl. 17.00 "Lamme går, spedalske renses". Om kroppens betydning i Jesu forkynnelse og om kroppens herliggjørelse. Innledningen følges av en samtale. Mulighet for skriftemål før messen.

Kl. 19.00 Messe med forbønnhandling og tilbud om sykesalving.

Enkelt måltid

Lørdag 16. juni

Kl. 14.00 "Salige den som tar anstøt". Om å være i denne verden, ikke av, hverken sekterisk til-baketrukket eller sekulært tilpasset.

Kl. 15.30 Enkelt måltid

Kl. 16.00 "Dåp og ferming som apostolisk innvielse." Legmannsapostolatet: om å arbeide med seg selv som menneske og kristen, hvor er mitt viktigste nærvær som kristen.

Kl. 17.30 Sakramental tilbedelse - mulighet for skrifte.

Kl. 18.30 Messe med forbønnshandling, evt. mottagelse av sykesalving.

Fellesmåltid.

Søndag 17. juni

Kl. 10.00 "Døde står opp". Kort samling.

Kl. 11.00 Høymesse og høytidelig utsendelse

Kl. 12.15 Lunsj

Påmelding innen 11. juni til Nikoline Myklevik; tlf. 61 25 77 17 / 99 26 07 30 eller e-mail jnikolin@online.no.

VELKOMMEN!

Med vennlig hilsen

Mariakirken

Lillehammer

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. mai 2007)

av Webmaster publisert 15.05.2007, sist endret 15.05.2007 - 12:07