Progresjon i samtalene mellom Israel og Den hellige stol

 Se også:

Representanter for Israel og Den hellige stol møttes den 21. mai til offisielle samtaler, i et forsøk på å gjenoppta forhandlingene rundt opprettelsen av en økonomisk-juridisk avtale. Vatikanet rapporterer at samtalene var preget av "varme, gjensidig forståelse og god vilje og førte til viktig progresjon og håp om enda større fremgang de kommende måneder."

Msgr. Pietro Parolin, Statssekretariatets undersekretær ved seksjonen for relasjoner med statene, ledet Vatikan-delegasjonen. Aaron Abramovich, direktør for Israels utenriksministerium, ledet forhandlingene på vegne av Israel.

Samtalene den 21. mai skulle etter planen ha vært gjennomført i mars, men Israel avlyste overraskende nok forhandlingene. Representanter for Vatikanet kritiserte da åpenlyst det noen anså som manglende vilje fra Israels side til å prioritere samtalene med Den hellige stol. De neste hovedforhandlingene er nå planlagt i desember dette år, og skal foregå i Israel. Inntil da skal embetsverket fortsette arbeidet med detaljene i den ventede avtalen.

Forhandlingene skal etter planen resultere i en slutterklæring som skal sikre de kirkelige institusjoners økonomiske og juridiske rettigheter i Det hellige land - en avtale det ble gitt løfte om i forbindelse med den historiske "fundamentale avtale" i 1993, som banet vei for opprettelse av diplomatiske forbindelser mellom Israel og Den hellige stol. Israelske embetsmenn prioriterte ikke samtale med Den hellige stol, men etter diplomatisk press fra USA vendte de tilbake til forhandlingsbordet i 2004. Siden den tid har israelsk diplomati stadig hevdet at en avtale er nært forestående. Vatikanet skal imidlertid inntil nå ha vært mindre optimistisk rundt utsiktene til en snarlig enighet.

CWN - Catholic World News (25. mai 2007)

av Webmaster publisert 25.05.2007, sist endret 25.05.2007 - 11:54