Vatikan-delegasjon til Tromsø i forbindelse med Verdens miljøverndag

Verdens miljøverndag

I forbindelse med at Norge på oppdrag fra De forente nasjoner (FN) skal markere Verdens miljøverndag 5. juni i Tromsø, kommer en delegasjon fra Den hellige stol (Vatikanet) til Tromsø.

Delegasjonen består av:

Biskop Homeyer vil holde høymessen i Karmel-klosteret "Totus Tuus" søndag 3. juni kl. 09.00.

Den hellige stol har ikke bare diplomatiske forbindelser med de aller fleste land i verden, men er også medlem av eller representert ved en lang rekke internasjonale organisasjoner, herunder FN og FNs miljøprogram (UNEP), Nairobi (begge steder med permanent observatør). Den katolske kirke ønsker ved disse forbindelser å kunne forkynne budskapet fra Gud også om denne verden og dens utfordringer til alle mennesker, herunder til dem med politisk, statlig eller internasjonalt makt og ansvar.

Delegasjonen som kommer til Tromsø er spesialoppnevnt for anledningen, til forskjell fra den permanente diplomatiske representasjon en rekke steder.

Tromsø, 24. mai 2007.

Med vennlig hilsen

Torbjørn Olsen
Bispedømmeadministrator

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. mai 2007)

av Webmaster publisert 29.05.2007, sist endret 29.05.2007 - 12:57