Pilegrimsmesser 6. - 9. juli

St. Sunniva. Fra alterskap (1520-25) i Sandtorv kirke på Austevoll i Hordaland (revet rundt 1650). Nå i Bergen Museum.
Vågå stavkyrkje på Vågåmo - opprinnelig reist tidlig på 1100-tallet, viet St. Peter, ombygget til korskirke 1630, middelalderkrusifiks. Foto: Helge M. Iversen.

Valfartsgruppen i St. Olav menighet i Oslo gjennomfører 6. - 9. juli pilegrimstur til St. Sunniva-helligdommen på Selja i Nordfjord. Lokale menigheter i Den norske kirke har velvillig stilt sine middelalderkirker til disposisjon, slik at gruppen daglig kan feire katolske messer underveis. Disse pilegrimsmessene er selvfølgelig åpne for alle, og vi har disse messesteder og -tider:

Fredag 6. juli: Vågå stavkirke kl. 16.30

Lørdag 7. juli: St. Jetmundskyrkja, Åheim, kl. 11.00

Søndag 8. juli: Seljumannamesse, klosterruinene på Selja, kl. 10.00

Mandag 9. juli: Slidredomen, Valdres, kl. 11.00

Adkomst til St. Albanusklosteret på Selja skjer med skyssbåt. Denne har begrenset kapasitet, men vi har noen få plasser til rådighet. De som vil være med til messen i klosteret, må derfor melde seg på til Helge Magnus Iversen innen 20. juni på tlf. 99 100 929. Til de andre messene er det bare å møte opp!

Vennlig hilsen

Valfartsgruppen i St. Olav menighet

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. mai 2007)

av Webmaster publisert 30.05.2007, sist endret 30.05.2007 - 11:31