Bønn for kall fredag 1. juni: Oblatfedrene

Fredag den 1. juni er det igjen "Bønn for kall" i menighetene i Oslo katolske bispedømme. Bakgrunnen er at biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. i januar 2006 vedtok at det hver første fredag i måneden skal feires messe for preste- og ordenskall i samtlige menigheter i bispedømmet.

I Oslo feires messen i St. Olav domkirke som oftest av biskopen eller generalvikaren. Her blir det også arrangert treff i menighetssalen etter messen - der ett eller flere ordenshus/fellesskap presenterer seg.

Fredag den 1. juni er det Oblatfedrene som forbereder messen i domkirken kl. 18.00 og inviterer til kirkekaffe i menighetssalen, der de vil presentere seg. Biskop Eidsvig presiderer ved messen.

Velkommen!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. mai 2007)

av Webmaster publisert 30.05.2007, sist endret 30.05.2007 - 13:56