Invitasjon til Olsok 2007

KJÆRE TROSFELLER!

"Lovet være St. Olav, Lovet være St. Torfinn, Lovet være St. Eystein! I dag har vår kommunitet fattet et enstemmig vedtak. Og der er med stor glede at vi meddeler at vi føler oss kalt til å grunnlegge i Trondheim katolske stift. Vi er veldig glade, spesielt over klarheten av vår forståelse av Guds kall til oss. Vi takker deg for din bønn og for alle dem som har støttet oss i bønnen! ... Søstrene ønsker å underskrive dette. Vi hilser deg med glede."

Slik heter det i telefaksen av 27.1.1998 fra Mother Gail Fitzpatrick OCSO, abbedisse av Mississipi Abbey, moderklosteret til Tautra Mariakloster. Jeg nevner det i invitasjonen til årets Olsok på grunn av de tre norske helgener som i innledningen av faksen får æren for søstrenes enstemmige vedtak. Mother Gail var helt overbevist om helgenenes delaktighet i prosjektet. Og det med rette fordi mange møter ble avholdt, mange avgjørelser ble tatt på minnedagene til de ovennevnte helgener. Hver gang ba vi om deres forbønn. Det går for langt å utdype dette her i detalj. Men jeg kan bekrefte at det var slik.

Jeg tenker på dette nå da vi går mot Olsok og etter at vi har feiret kirkevigsel på Tautra. Året Olsok er for meg en pilegrimsferd i takknemlighetens tegn. Jeg vil takke først og fremst hellig Olav for hans støtte til klosterbyggingen på Tautra, men også til Trondheim katolske stift og til Kirken i hele Norges land. Med min bønn takker jeg også alle som har støttet og hjulpet i forbindelse med klosterbyggingen. Jeg ber samtidig om at også vårt neste prosjekt, Birgittasenteret på Tiller, må lykkes.

Å dra på pilegrimsferd er ikke bare en opplevelsesrik tur til Trøndelag, det er også en åndelig reise med Gud som mål. Vi reiser til det sted hvor hellig Olav gav sitt liv for Kristus, og samtidig for Kirken og folket i Norge. Vi ærer hellig Olavs minne og takker for det han har gjort. Og vi oppmuntres til å følge hans eksempel.

Videre åpnes våre sinn for det himmelske og det guddommelige. Vi kan oppdage at det er Gud som kaller også oss. Gud hjelper oss til omvendelse, gir oss trofasthet og frimodighet i troen slik at også vi kan være troens vitner i vår hverdag. Dagens pluralistiske samfunn trenger det kristne vitnesbyrd som aldri før. Alle som er døpt og konfirmert har del i Jesu oppdrag om å forkynne det glade budskap til alle folkeslag og bygge opp Kirken. På denne bakgrunnen er valfarten til Stiklestad en unik mulighet til å levendegjøre den kristne tro.

I kirkens liturgi heter det: "Din herlighet lyser fra helgenenes skare, for ved å krone deres fortjenester, kroner du dine egne gaver. Du gir oss et forbilde i deres liv, del i deres samfunn og hjelp i deres forbønn. Omgitt av denne hærskare av vitner, kjemper vi med utholdenhet den strid du har kalt oss til, så vi sammen med dem kan vinne den uforgjengelige herlighets krone." (Helgenprefasjon I)

"Lovet være St. Olav!" Med dette vil jeg gjerne invitere alle katolikker i Norge til å delta i valfarten til Trondheim og Stiklestad i forbindelse med Olsok 2007.

Trondheim den 24. mai 2007

+ Georg Müller

Biskop

Kari Hauge

Leder av Olsokkomiteen

PROGRAM FOR OLSOK 2007

Fredag 27. juli: Olsok for barn

Kl 11.00 Oppmøte og registrering i foreningslokalet

Kl 11.15 Barneprogram

Kl 13.00 Lunsj

Kl 14.00 Barneprogram

Kl 16.00 Barnemesse

Kl 17.00 Kirkekaffe

Lørdag 28. juli:

Kl 11.00 Høymesse i St. Olav kirke. Biskopen feirer 10-års jubileum for bispevielsen. Kirkekaffe.

Kl 17.00 Økumenisk vesper i St. Olav kirke

Søndag 29. juli: Olsokdagen - valfart til Stiklestad

Kl 08.00 Messe i Nidarosdomen

Kl 09.30 Tilbud om frokost i foreningslokalet

Kl 12.30 Avreise med buss til Stiklestad

Kl 14.00 Prosesjon fra Teglverket, Verdal

Kl 14.30 Messe i St. Olav kapell

Kl 16.00 Middag i Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Kl 18.00 Spelet om Heilag Olav på friluftscenen

Kl 20.00 Retur til Trondheim med buss

FRIST FOR PÅMELDING TIL OLSOK OG PRISER

Frist for påmelding til Olsokfeiring 2007 settes til mandag 16. juli 2007. Påmelding sendes Olsokkomiteen, Trondheim katolske stift, Sverres gate 1, 7012 Trondheim. Telefon 73527705 / fax 73528790 eller kari.hauge@hist.no

Ingen påmeldinger effektueres før disse er godskrevet konto 4200 5024980.

Bussbillett Trondheim - Stiklestad tur/retur pris: Voksne kr 200, barn kr 100

Billetter til Spelet om Heilag Olav pris: Voksne kr 300, barn 150

Billett til buss og Spell til sammen: Voksne kr 450, barn kr 200

Informasjon om Olavfestdagenes program: Telefon 73841450 eller www.olavsfestdagene.no.

Melding fra Midt-Norge Stift / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (30. mai 2007)

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45