Enda strengere straffer for konversjon fra islam

 Se også:

Nyhetsbyrået AsiaNews rapporterer at Islamsk Parti nord i Malaysia har innført enda strengere straffer for konversjon fra islam. Litt over halvparten av landets innbyggeree er muslimer, og konversjoner fra islam straffes i dag med 5 års fengsel og en bot på 3000 $. En muslimsk malaysier som gifter seg med en ikke-muslim og som konverterer ikke-muslimen til islam, belønnes med leilighet, bil, en engangsutbetaling på 2700 $ og et månedlig stipend på 270 $.

Selv om i høyden 55 % av befolkningen er muslimer, er likevel islam statsreligion. Den tiltagende islamiseringen av landet, som begynte allerede etter uavhengigheten tidlig på 1960-tallet, ble lenge stagget av den økonomisk viktige kinesiske befolkningsgruppen. Ca. 5 % av landets innbyggere er katolikker.

CWN - Catholic World News (5. juli 2007)

av Webmaster publisert 05.07.2007, sist endret 05.07.2007 - 12:47