President Chavez i ny konflikt med biskopene

 Se også:

Venezuelas president Hugo Chavez har på nytt angrepet de katolske biskopene i landet og hevder at bispekonferansen har ført folket bak lyset ved å kritisere hans planer om grunnlovsendringer. "Det smerter meg å oppleve at disse biskopene fra vår katolske Kirke lyver," uttalte Chavez under en TV-opptreden den 3. juli. "De er enten ignorante, perverse eller frafalne," fortsatte han.

Venezuelas president kommenterte en uttalelse fra erkebiskop Ubaldo Ramon Santana av Maracaibo, president for landets bispekonferanse, hvor biskopen satte spørsmålstegn ved planene om grunnlovsendringer. Chavez har nedsatt en komité som skal foreslå endringer, og disse arbeider uten innsyn. De katolske biskopene hevder at en slik prosess må være åpen.

Biskopene har også ved flere tidligere anledninger kritisert Chavez for hans politiske stil og for hans ønske om å samle all makt i presidentens hender.

CWN - Catholic World News (6. juli 2007)

av Webmaster publisert 06.07.2007, sist endret 06.07.2007 - 16:02