Dommer trekker 42 overgrepssaker fra konkursbehandlingen ved San Diego bispedømme

 Se også:

En føderal dommer bestemte den 25. august at 42 av de 127 aktuelle kravene etter geistliges overgrep skal trekkes ut av bispedømmet San Diegos konkurssak, slik at de 42 sakene kan komme opp for en jury i statlig rettsinstans. Dommer i konkursretten, Louise DeCarl Adler, fant at dersom de 42 saksøkerne fortsatt blir stående i den gruppen som bispedømmet har gått inn for å komme til enighet med i konkursbehandlingen, ville det berøve dem den rett de har etter "7. endringslov" (til grunnloven) til å få prøvd saken for en jury. Dersom de ikke får rett til slik prøving, vil det være til disfavør for saksøkerne, spesielt ettersom disse sakene hviler tungt på fakta. Adlers 14-siders kjennelse sa at selv om bispedømmet slo seg konkurs på grunn av rettssakene, "er en rask avgjørelse av disse kravene gjennom konkursprosessen usannsynlig". Hun sier to ganger i kjennelsen at de 95 millioner dollar som er tilbudt saksøkerne i en finansiell reorganiseringsplan er "langt under det historiske gjennomsnitt i alle stater".

Erkebispedømmet Los Angeles opplyste i juli om en forliksavtale som forplikter kirken til å betale en totalsum på 660 millioner dollar til mer enn 500 ofre for seksuelle overgrep begått av prester.

CNS - Catholic News Service (3. september 2007)

av Webmaster publisert 03.09.2007, sist endret 03.09.2007 - 11:27