Antall irakiske flyktninger overstiger 4 millioner

 Se også:

Antall irakere på flukt fra den ustoppelige volden i landet, har nå oversteget 4 millioner. Ifølge data fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) vil antall internt fordrevne (mennesker som er på flukt i eget land) fortsette å stige. "Et anslag på 4,2 millioner irakere er revet opp fra sine hjem", fortalte talskvinne for UNHCR, Jennifer Pagonis, til journalister. Antall mennesker som hver måned må forlate sine hjem, er oppe i over 60 000. Ifølge kilder i Iraks Røde Halvmåne er imidlertid antall internt fordrevne mennesker mer enn 80 - 100 000 i måneden.

Pagonis forklarer at utvandringen har økt fordi mange finner det vanskeligere å få adgang til sosiale tjenester i Irak, og mange velger å forlate etnisk blandede områder før de blir tvunget til det. Høykommissæren mener at mer enn 2 millioner irakere er blitt hjemløse, og av disse er omtrent halvparten revet opp fra hjemmene som et resultat av bombingen av Samarra i februar 2006, en hendelse man antar er katalysatoren for den seneste bølgen av konflikt. Mange av dem overlever knapt i midlertidige leire, som av sikkerhetsmessige grunner er utilgjengelige for hjelpearbeidere.

Nabolandene Syria og Jordan har båret den tyngste byrden av irakiske flykninger, med over 1,4 millioner i Syria og mellom 500 000 og 750 000 i Jordan. Antallet asylsøkere i Europa i første halvdel av 2007 steg til nesten 20 000, det samme antall som ble mottatt i hele 2006.

Høykommissæren for flyktninger har tidligere oppfordret det internasjonale samfunn til å gi 60 millioner dollar i hjelp. USA vil gi FN-organisasjoner 30 millioner dollar for å hjelpe irakiske barneflyktninger til å gå på skole i naboland. Men mange slår fast at økonomisk hjelp til Irak og dets naboland ikke er nok; vestlige land må åpne grensene sine for å tillate lovlig innvandring for de menneskene som er tvunget til å flykte fra sine hjem.

AsiaNews (3. september 2007)

av Webmaster publisert 03.09.2007, sist endret 03.09.2007 - 11:51