European Ecumenical Assembly åpnet

 Se også:

Over 2000 delegater som representerer Europas kristenhet er i disse dager samlet i Romania til den tredje European Ecumenical Assembly. Det var den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomeo I, som den 4. september åpnet konferansen ved bønn. Den store økumeniske konferansen, som arrangeres av Konferansen av Europeiske Kirker (KEK) i samarbeid med De Europeiske Bispekonferansers Fellesråd (CCEE), fortsetter til den 9. september. De to store arrangørene representerer til sammen de fleste katolske, protestantiske, ortodokse og anglikanske kirker i Europa.

Blant de mest prominente delegater er kardinal Walter Kasper (president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet), metropolitt Kiril av Smolensk (leder for Den russisk-ortodokse kirkes økumeniske anliggender) og pastor Samuel Kobia (generalsekretær for Kirkenes Verdensråd).

Den økumeniske konferansen arrangeres en gang hvert tiende år. Den første konferansen fant sted i Basel, Sveits, i 1989. I 1997 var byen Graz i Østerrike vert. Årets konferanse er den første som arrangeres i et hovedsaklig ortodoks land.

Den katolske kirke i Norge er representert ved biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo, biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim og stipendiat ved Menighetsfakultetet, Helene Lund. Foruten de katolske delegatene, er en gruppe fra Den norske kirke og en gruppe fra Norges Kristne Råd representert.

CWN / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. september 2007)

av Webmaster publisert 05.09.2007, sist endret 05.09.2007 - 11:45