BØNN FOR KALL fredag 7. september - St. Elisabethsøstrene

Tradisjonen tro er det i Oslo katolske bispedømme BØNN FOR KALL til preste- og ordensliv hver første fredag i måneden. Etter messen i Oslo, som feires i St. Olav domkirke, blir det også arrangert treff i menighetssalen - der ett eller flere ordenshus/fellesskap skal presentere seg.

Fredag den 7. september klokken 18.00 er det St. Elisabethsøstrenes tur til å organisere kallsmessen i domkirken. Etter messen er det kirkekaffe i menighetssalen.

VELKOMMEN TIL BØNN FOR KALL!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (5. september 2007)

av Webmaster publisert 05.09.2007, sist endret 05.09.2007 - 12:40