Sann kristen dialog inkluderer å lytte, sier paven til økumenisk kongress

 Se også:

Sann kristen dialog handler om "å lytte, såvel som å tale", sier pave Benedikt XVI i et budskap til den store økumeniske kongressen som 4. til 9. september avholdes i Romania. Når mennesker lytter til hverandre, skaper det gode relasjoner som er basert på forståelse. Dette medfører igjen "fordypning og forandring av våre liv som kristne", sier Den hellige far til den tredje European Ecumenical Assembly i Sibiu, som samler over 2000 delegater fra Europas kristenhet. Arrangører er Konferansen av Europeiske Kirker (KEK) i samarbeid med De Europeiske Bispekonferansers Fellesråd (CCEE). Sammen representerer disse de fleste katolske, protestantiske, ortodokse og anglikanske kirker i Europa.

Det var den økumeniske patriarken av Konstantinopel, Bartholomeo II, som åpnet konferansen den 4. aeptember. Den hellige stol er representert ved blant annet kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet. Den katolske kirke i Norge er representert ved biskop Bernt Eidsvig Can.Reg. av Oslo, biskop Georg Müller SS.CC. av Trondheim og Helene Lund, stipendiat ved Menighetsfakultetet.

Pavens skriftlige budskap ble fremført den 5. september.

CNS - Catholic News Service (6. september 2007)

av Webmaster publisert 06.09.2007, sist endret 06.09.2007 - 13:57