Paven møtte Peres

 Se også:

Torsdag den 6. september mottok pave Benedikt XVI den israelske president Shimon Peres i audiens i det apostoliske palass Castelgandolfo. Etter møtet med Den hellige far samtalte presidenten med Vatikanets statssekretær, kardinal Tarcisio Bertone. Også erkebiskop Dominique Mamberti, Vatikanets "utenriksminister", og Oded Ben Hur, Israels ambassadør til Den hellige stol, deltok i denne samtalen.

I en kommuniké fra Vatikanes pressekontor heter det om samtalene:

"De vennskapelige samtalene ga mulighet for utveksling av informasjon om den nylig gjenopptatte kontakten mellom israelere og palestinere for å gjenopprette fred i Det hellige land, med respekt for FNs resolusjoner og hittil signerte avtaler. Det ble utrykt håp om at begge sider, gitt at dagens internasjonale klima synes særlig lovende med tanke på den internasjonale konferansen som er planlagt neste november, vil gjøre alt som står i deres makt for å svare på forventningene fra deres folk, som er hardt prøvet av krisen som har vart i 60 år og som fortsatt forårsaker sorg og ødeleggelse."

"Det ble også fokusert på forholdet mellom Staten Israel og Den hellige stol, og det ble uttrykt håp om en rask konklusjon på de viktige forhandlingene som er satt i gang, samt om etablering av en kontinuerlig dialog mellom israelske myndigheter og de lokale kristne fellesskapene, hvor disse fellesskapene fullt og helt skal få delta i arbeidet for samfunnets beste. President Peres fornyet også en invitasjon til Den hellige far om å besøke Det hellige land."

VIS - Vatican Information Service (10. september 2007)

av Webmaster publisert 10.09.2007, sist endret 10.09.2007 - 12:37