Kardinal Kasper: Det sekulære Europa danser på en kruttønne

Kardinal Walter Kasper

 Se også:

Vatikanets øverste økumeniske talsmann sammenlignet Europas populærholdninger med "å danse på en vulkan eller på en kruttønne", i sin tale til den tredje europeiske økumeniske kongress i Sibiu, Romania.

"Hvis Europa har noen fremtid, kommer vi til å trenge et felles sett med grunnleggende prinsipper", konstaterte kardinal Walter Kasper. Presidenten for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet sa at kontinentets felles, kristne kultur bare kan gjenvinnes hvis og når "vi, de kristne i Europa, til slutt våkner opp."

I sin egen tale til forsamlingen i Sibiu sa presidenten for Europakommisjonen seg enig i viktigheten av den kristne tro. José Manuell Barroso la til at representanter fra de vestlige og østlige tradisjonene av den kristne tro måtte samarbeide for å gjenreise en offentlig verdsetting av religiøse fundamenter. Han siterte et uttrykk som pave Johannes Paul II gjorde populært, og sa at det økumeniske arbeid kan hjelpe den kristne verden til å "puste med begge lunger".

Andrea Riccardi, grunnleggeren og lederen for St. Egidio-fellesskapet, mente at kristenledere i Europa har en spesiell rolle å spille på verdensarenaen i det 21. århundre. "To ganger i det 20. århundre", minnet Riccardi om, "betydde krig i Europa krig i verden." I dag, hevdet han, "kan fred i Europa bringe fred til verden."

Riccardi fortsatte med å si at de østlige og vestlige tradisjonene i den europeiske kristenhet viser vei for initiativer for å hjelpe den tredje verden. "Den vestlig kristenhet har en kjærlighetshistorie med den sørlige verden, som trenger å bli tent på ny", sa han, mens "den østlige kristenhet - kristenheten i Russland, som strekker seg dypt inn i hjertet av Asia - har sin kjærlighetshistorie med Østen og Midtøsten."

Den ledende katolske prelaten i England, kardinal Cormac Murphy-O'Connor av Westminster, ga svært praktiske råd til deltakerne i Sibiu-kongressen, nemlig at "økumenikk handler ikke i det alt vesentligste om store begivenheter, men om de små hendelser, i hjemmene deres og i menighetene deres og på landsbygden og i byene deres."

Men kardinal Murphy-O'Connor henspeilet også på behovet for å gjenreise Europas kristne kulturtradisjon. "Det er synd og skam at så mange folk, og særlig politiske skikkelser, synes å ikke kunne akseptere dette faktum i vår historie!" sa den britiske kardinalen. "De bekymrer seg og gnager på så mange ting, og erkjenner ikke verken vår felles, kristne fødselsrett, eller kristenhetens grønne skudd og solide eiketrær som tilflyter europeisk kultur."

CWN - Catholic World News (11. september 2007)

av Webmaster publisert 11.09.2007, sist endret 11.09.2007 - 19:10