P. Rory Mulligan SM feirer 50-årsjubileum som marist

Vi gratulerer p. Rory Mulligan SM med hans 50-årsjubileum som marist!

P. Rory Mulligan SM feirer den 12. september sitt 50-årsjubileum som marist. Festdagen feires blant hans medbrødre i Dublin.

P. Rory er født den 23. juli 1939 i Dublin, Irland. Han ble presteviet den 26. mars 1966 av erkebiskop John Charles McQuaid C.S.Sp. av Dublin.

Han startet sin tjeneste i Norge som kapellan og ungdomsprest på Stabekk i 1970, og i denne perioden var han også prest for de engelskspråklige katolikker i Oslo-området. Høsten 1979 ble han utnevnt til ungdomsprest for UNKF (i dag: NUK), et ansvar han hadde i hele 10 år. Hans store innsats for ungdomsarbeidet gjennom mange år kvalifiserte ham til å bli en av organisasjonens æresmedlemmer. Siden har han virket i pastoralteamet først i Stavanger og deretter Lillestrøm, hvor han har vært de siste årene. Han har også vært skoleprest ved St. Sunniva skole, og i desember 2006 ble han utnevnt til bispedømmets pønitentiar. Fra 1. desember 2007 er p. Rory utnevnt til sogneadministrator for den nyopprettede St. Gudmund menighet på Jessheim.

Vi minner om at maristene i Norge har fått eget nettsted.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (12. september 2007)

av Webmaster publisert 12.09.2007, sist endret 12.09.2007 - 17:33