Statsstøttet avis hevder at Vatikanet presset erkebiskop Ncube til å gå

Erkebiskop Ncube av Bulawayo

 Se også:

En statsstøttet avis i Zimbabwe hevder at det var Vatikanet som ba erkebiskop Pius Ncube om å søke avskjed, grunnet utroskapsanklagene som er rettet mot ham. Landets katolske bispekonferanse avviser imidlertid påstanden.

Avisen Harare Herald, som har gitt sensasjonspreget dekning av anklagene om at erkebiskopen skal ha hatt et forhold til sin gifte sekretær, hevder at Ncubes avgang kom etter ønske fra Den hellige stol.

Meldingen om erkebiskopens avskjed, offentligggjort av Vatikanet den 11. september, indikerer kun at pave Benedikt XVI har akseptert Ncubes egen søknad om å få gå av som erkebiskop. Ncube selv uttaler at han sendte sin søknad til Vatikanet like etter at anklagene mot ham ble offentliggjort av myndighetskontrollerte medier. Årsaken til hans ønske om å tre av som erkebiskop skal være å "spare mine bispekolleger og Kirkens legeme for fremtidige angrep".

Erkebiskop Ncube, som er en meget profilert og høylydt kritiker av president Robert Mugabes autoritære regime, insisterer på at han er uskyldig. Erkebiksopen og hans støttespillere hevder at anklagene er en kampanje fra myndighetene for å skremme ham til taushet.

En talsmann for Zimbabwes katolske bispekonferanse forteller til nyhetsbyrået Catholic News Service at erkebiskop Ncube har søkt avskjed av egen fri vilje. Talsmannen uttaler også at avgangen "var uventet".

CWN - Catholic World News (13. september 2007)

av Webmaster publisert 13.09.2007, sist endret 13.09.2007 - 12:52