Tre nye salige

Den salige Basilius Antonius Maria Moreau
Den salige Maria Celina Castang
Den salige Stanislas Papczynski

Vatikanet (KAP/KI) - Kirken har denne weekenden fått tre nye salige. Lørdag den 15. september ble den salige Basilius Antonius Maria Moreau (1799-1873), grunnlegger av «Kongregasjonen av Det hellige Kors» (Congregatio a Sancta Cruce - CSC), saligkåret i sportsarenaen Centre Antarès i Le Mans i Frankrike. Messen ble feiret av biskop Jacques Maurice Faivre av Le Mans, og som vanlig under dette pontifikatet ble saligkåringsseremonien ikke ledet av paven selv, men av hans personlige representant, i dette tilfelle kardinal José Saraiva Martins CMF, prefekt for Helligkåringskongregasjonen i Vatikanet. Søndag den 16. september presiderte kardinal Theodore E. McCarrick, erkebiskop emeritus av Washington D.C., over en takksigelsesmesse for p. Moreaus saligkåring i katedralen Saint-Julien i Le Mans.

Søndag den 16. september hadde kardinal Martins reist videre til Bordeaux, hvor han ledet saligkåringsseremonien for den salige Maria Celina Castang (1878-97), nonne hos klarissene (Ordo Sanctae Clarae - OSC). Hun døde av tuberkulose 19 år gammel etter bare ett år i ordenen. Til stede var også kardinal Jean-Pierre Ricard, erkebiskop av Bordeaux og president for den franske bispekonferansen. I likhet med paven sendte også republikkens president sin personlige representant til seremonien. Disse to saligkåringene var de første av franske helgener som skjedde i Frankrike og ikke i Vatikanet.

Søndag den 16. september skjedde det også en saligkåring i Licheń Stary i Polen. Dit var det kardinalstatssekretær Tarcisio Bertone SDB som hadde reist som pavens utsending for å foreta saligkåringen av den salige Stanislas Papczynski [pl: Stanisław Papczyński] (1631-1701), grunnlegger av kongregasjonen marianerne eller «Marianske klerikere av Den helligste Jomfru Marias uplettede Unnfangelse» (Congregatio Clericorum Marianorum sub titulo Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae - MIC). Licheń Stary er det nest mest besøkte valfartsstedet i Polen etter Czestochowa. Der finnes det to kirker: den gamle, lille kirken med nådebildet av Vår Frue av Licheń fra 1700-tallet, samt den nye femskipede basilikaen fra 2004, som i dag er Polens største kirke. Valfartsstedet Licheń Stary betjenes av marianerne.

Neste saligkåring finner også sted i Polen, når den ærverdige Moder Maria Merkert (1817-72), medgrunnlegger for St. Elisabethsøstrenes kongregasjon, den 30. september blir saligkåret i katedralen St. Jakob i Nysa (Neisse).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (17. september 2007)

av Webmaster publisert 17.09.2007, sist endret 17.09.2007 - 12:51