Ny katolsk erkebiskop i Moskva

Erkebiskop-elekt Paolo Pezzi

Moskva (KAP/KI) - Den hellige Stol har foretatt en oppsiktsvekkende nyutnevnelse til den katolske erkebispestolen i Moskva. Den italienske presten Paolo Pezzi, frem til nå rektor for presteseminaret i St. Petersburg, overtar som «erkebiskop i Moskva» etter Tadeusz Kondrusiewicz, som samtidig ble utnevnt til ny erkebiskop av Minsk-Mohilev i Hviterussland.

Kondrusiewicz kommer fra den polske minoriteten i Hviterussland, og det russisk-ortodokse patriarkatet i Moskva har stadig rettet kritikk mot ham. Det katolske samfunnet i Russland håper nå at det vil bli ytterligere fremgang i de økumeniske forbindelsene mellom de katolske og ortodokse kirkene. Forbindelsene har blitt stadig bedre etter at Benedikt XVI ble pave, men fortsatt beskylder patriarkatet katolikkene for «proselyttisme» på ortodoks jord. Et tradisjonelt kjølig polsk-russisk forhold har bidratt til vanskeligheter som den nye erkebiskopen kan unngå.

Den 47-årige Pezzi kommer fra Emilia-Romagna og tilhører bevegelsen Comunione e Liberazione («Fellesskap og frigjøring») (CL). Han har virket i nesten femten år som sjelesørger i Russland. Han studerte ved dominikanernes universitet i Roma og ble presteviet i 1990 som medlem av prestebrorskapet St. Karl Borromeus (FSCB). Han tok doktorgraden i pastoralteologi ved det pavelige Lateranuniversitetet med temaet «Katolikker i Sibir - opprinnelse, forfølgelse, nåtid».

Mellom 1993 og 1998 var han sjefredaktør for den katolske kirkelige avisen og dekan for den sibirske sentralregionen. Siden 1998 har han også vært ansvarlig for bevegelsen Comunione e Liberazione i Russland. I 2004 ble han dosent ved presteseminaret i St. Petersburg, og i 2006 ble han dets rektor.

Kondrusiewicz sier til Vatikanradioen at han flytter fra Moskva til Minsk «med stor glede, i lydighet til paven og med stor bevissthet om ansvaret». Som en Kirkens tjener er han som en soldat som følger sine foresattes ordrer. «Jeg forlater Moskva fordi det er Guds vilje, for pavens vilje er for meg Guds vilje», sier han.

Etter 16 år i Moskva etterlater han «en del av sitt hjerte» der. Han måtte begynne praktisk talt på null i gjenoppbyggingen av de kirkelige strukturene, for i kommunisttiden fantes det bare en åpen katolsk kirke i Moskva, Saint-Louis-de-France. Han begynte med to eller tre prester, mens det i dag er 130 geistlige i bispedømmet. Han gjenoppbygde katedralen og grunnla et Ordinariat og et teologisk institutt i tillegg til et seminar. Han vender nå tilbake med «en ånd av håp» til Minsk og dermed sitt fødeland.

Han overtar erkebispestolen i Minsk etter kardinal Kazimierz Swiatek, en av de overlevende etter de sovjetiske gulagene, som gikk av som erkebiskop av Minsk-Mohilev 15. juni 2006, 91 år gammel. Hjelpebiskop Antoni Dziemianko av Minsk-Mohilev har fungert som apostolisk administrator «sede vacante».

Kardinal Swiatek ble den 13. april 1991 utnevnt av pave Johannes Paul II (1978-2005) til erkebiskop av Minsk-Mohilev, og etter nesten femti år hadde Hviterussland igjen en katolsk biskop. Han ble konsekrert med stor pomp og prakt den 21. mai 1991 av ingen andre enn Tadeusz Kondrusiewicz, som da var apostolisk administrator av europeisk Russland. Swiatek var da 76 år gammel og dermed en av de eldste nykonsekrerte biskopene i Kirken.

Kathpress/AsiaNews/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (o: pe) (22. september 2007)

av Webmaster publisert 22.09.2007, sist endret 22.09.2007 - 17:30