Messe i Alvdal og Lom lørdag 29. september

 Se også:

Lørdag 29. september feirer generalvikar p. Arne Marco Kirsebom SS.CC. messe på Alvdal ungdomsskole. Messen finner sted etter et møte for katolikker i Østerdalen som begynner kl. 14.00. Møtet er en oppfølging etter OKBs seminar om utkantkatolikker, som ble arrangert den 25. august. Menighetsrådet i St. Torfinn menighet på Hamar ønsker med bakgrunn i seminaret å rette søkelys på hva man kan gjøre for å skape et katolsk miljø i Østerdalen for barn og ungdom og for de voksne. For mer informasjon, kontakt St. Torfinn menighet ved menighetssekretær Eva Bruun-Rasmussen (evabruun@frisurf.no; 913 49 989) eller menighetsrådsleder Angela Fisher (angela1@fisher.ms; 950 55 779).

Samme dag feirer p. Fredrik Hansen, kapellan i Mariakirken på Lillehammer, messe i Lom, hjemme hos familien Henriksen, kl. 12.00. For mer informasjon, kontakt p. Hansen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (25. september 2007)

av Webmaster publisert 25.09.2007, sist endret 25.09.2007 - 11:25