Nytt menighetsråd og ny menighetssekretær i Arendal

Beata Matych er ny menighetssekretær

St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal har hatt valg til nytt menighetsråd, og på møte den 26. september konstituerte rådet seg slik:

Randi Svartdal (ordstyrer), Felly Lamson, Bozena Lisiecka, Antoine Marie Saidi, Margot Bygnes og Pål Koren Pedersen (medlemmer). Vara er Kari Hildegard Slaattelid Øya.

Den nye menighetssekretæren, Beata Matych, vil også fungere som sekretær for menighetsrådet.

Menighetens representant i Pastoralrådet for den kommende periode vil være Nebojsa Praljak, med Janet Skaalvik som vara.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (27. september 2007)

av Webmaster publisert 27.09.2007, sist endret 27.09.2007 - 15:10