Biskopene opponerer kraftig mot grunnlovsendringer

 Se også:

De katolske biskopene i Venezuela opponerer kraftig mot president Hugo Chavez sine foreslåtte grunnlovsendringer. Forslagene "krenker fundamentale rettigheter", hevder biskopene.

Venezuela avholder den 2. desember folkeavstemning om de konstitusjonelle reformene, som opposisjonen hevder vil øke Chavez sin politiske makt. Dette bekymrer det katolske hierarki.

De foreslåtte "reformene", sier biskopene, vil etablere Venezuela som en sosialistisk stat. Reformene vil "begrense venezuelaneres frihet, øke statens makt betraktelig, stoppe desentraliseringsprosessen og legge mange aspekter ved siviles liv under myndighetenes kontroll."

En sosialistisk stat, sier biskopene, risikerer å oppleve det andre sosialistiske samfunn har opplevd, nemlig mer fattigdom, et stadig mer undertrykkende regime og innskrenking av individets frihet.

Selv om Chavez og hans støttespillere kaller forslagene en konstitusjonell "reform", hevder de venezuelanske biskopene at forslagene er så "radikale og inngående" at de går langt utover det man kan kalle en reform.

De konstitusjonelle endringene, konkluderer biskopene, er "moralsk uakseptable i lys av Kirkens sosiallære."

CWN - Catholic World News (23. oktober 2007)

av Webmaster publisert 23.10.2007, sist endret 23.10.2007 - 19:29