Nytt dokument skal oppklare misforståelser rundt Summorum Pontificum

 Se også:

Vatikanet vil snart offentliggjøre et nytt dokument som skal klargjøre noen av punktene i Summorum Pontificum, avdekker kardinal Tarcisio Bertone. Kardinalen og statssekretæren bekreftet ryktene om et slikt forestående dokument i et intervju med det italienske ukebladet Famiglia Cristiana. Her forteller han at kommisjonen Ecclesia Dei snart vil offentliggjøre instruksjoner for å "klargjøre kriteriene for anvendelse av motu proprioen", hvor pave Benedikt åpner for en utvidet bruk av det tradisjonelle latinske messen.

Kardinal Bertone uttaler at man trenger et nytt dokument fra Ecclesia Dei siden det har oppstått forvirring rundt visse formuleringer i Summorum Pontificum. Enkelte Vatikan-tjenestemenn, i særlig grad erkebiskop Malcolm Ranjith, sekretær for Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen, har sågar refset biskoper som ikke har akseptert det pavelige direktivet.

Kardinal Bertone viste i intervjuet en mer forsonende tilnærming til diskusjonene i kjølvannet av pavens bestemmelse om å definere den tridentinske messen som en "ekstraordinær form" av den katolske messe. Den italienske prelaten fortalte Famiglia Cristiana at dokumentet mange steder er mistolket og at de nye instruksjonene fra Ecclesia Dei er et forsøk på å rydde opp i misforståelser.

"Noen har hevdet at paven forkastet Annet Vatikankonsils lære," fortalte Bertone, og la vekt på at en slik anklage er fullstendig grunnløs. Samtidig avviste han alle spekulasjoner rundt at pave Benedikt ønsker å erstatte Novus Ordo og gjøre den nåværende "ekstraordinære form" til Kirkens ene messeform. En slik tolkning er like feil, hevdet kardinalen.

Statssekretæren avslørte ikke når det nye liturgiske direktivet vil foreligge for offentligheten. Spekulasjonene i italienske medier spriker i mange retninger - alt fra en av de nærmeste dagene til langt ut i 2008.

CWN - Catholic World News (2. januar 2008)

av Webmaster publisert 02.01.2008, sist endret 02.01.2008 - 17:01