Ber Vatikanet om hjelp til å bryte diplomatisk isolasjon

Taiwans president ber Vatikanet om støtte i arbeidet for å bli innlemmet som medlemsland i FN. President Chen Shui-bian har skrevet til Den hellige stol, hvor han hevder at FNs motstand mot å inkludere Taiwan som medlemsland er et "brudd på internasjonale moralske standarder."

President Chens kontor indikerer at han ønsker støtte fra Den hellige stol og andre potensielle allierte for å komme ut av den diplomatiske isolasjon Taiwan står i, grunnet press fra fastlands-Kina. Mens flere land har latt seg presse av Beijing til å ikke anerkjenne Taiwan, har Den hellige stol fremdeles diplomatisk nærvær i landet. Da den pavelige sendemann ble tvunget til å forlate Kina i 1951, bare et par år etter kommunistenes maktovertagelse og proklamasjon av "Folkerepublikken Kina", dro han først til Hong Kong og deretter til Taipei, der "Republikken Kina" fortsatte under generalissimo Chiang Kai-Shek - med Taipei som "midlertidig" regjeringssete.

De taiwanske myndigheter gjør imidlertid ikke lenger krav på å representere ledelsen på fastlandet, og den nåværende pavelige representasjon i Taiwan er i dag kun ved en "chargé d'affaires", ikke en ambassadør. Samtidig har Taiwans representant ved Vatikanet status som ambassadør - en situasjon som reflekterer det noe udefinerte forholdet mellom Vatikanet og Taiwan.

I oktober 2005 annonserte kardinal Angelo Sodano, daværende statssekretær, at Den hellige stol var villig til å bryte de diplomatiske båndene til Taiwan, for å gjenetablere diplomatiske forbindelser til Kina. "Dersom det er mulig, ønsker vi å returnere til det opprinnelige nuntiaturet i Beijing," uttalte han.

CWN - Catholic World News (14. januar 2008)

av Webmaster publisert 14.01.2008, sist endret 14.01.2008 - 14:46