Kardinal Lehmann går av som president for bispekonferansen

Kardinal Karl Lehmann

Bonn (KAP/KI) - Kardinal Karl Lehmann går av som president for den tyske bispekonferansen etter over tyve år i embetet. I et brev til medlemmene av bispekonferansen som ble offentliggjort den 15. januar i Bonn, erklærte den 71-årige kardinalen at han på grunn av en livstruende sykdom vil legge ned sitt embete den 18. februar. På de tyske biskopenes vårmøte i Würzburg uken før skal det velges en etterfølger.

Lehmann ble den 22. september 1987 valgt til bispekonferansens president (Vorsitzender) etter kardinal Joseph Höffner, og han ble gjenvalgt for tre nye seksårsperioder i september 1993, i september 1999 og i september 2005. I desember 2007 ble kardinalen innlagt på sykehus på grunn av hjerteproblemer, men han gjenopptok sitt arbeid den 6. januar.

I sitt brev til biskopene sier Lehmann at han nå har nådd et entydig tidsskille, ettersom hans hjerterytmeforstyrrelser gjør at han ikke lenger kan tillate seg denne «ofte hensynsløse utmattelsen» av sine krefter. Derfor benytter han seg nå av den muligheten han erklærte allerede ved sitt siste gjenvalg i 2005 at det var mulig at han ikke ville sitte hele seksårsperioden ut. Han sier at et bytte på dette tidspunkt er fornuftig, ettersom de siste bispeutnevnelsene har betydd et generasjonsskifte og en «tid for vaktavløsning».

Han ble valgt til biskop av domkapitlet i Mainz og deretter utnevnt til biskop av Mainz den 23. juni 1983 av pave Johannes Paul II (1978-2005). I sine uttalelser i kontroversielle spørsmål tok han aldri «karrieremessige» hensyn, men fulgte sin samvittighet, og på grunn av sin frimodighet og evne til også å kritisere Roma når han fant det nødvendig, antok man lenge at han var lite populær i den romerske kurien. Det var opplest og vedtatt i Tyskland at han aldri ville bli kardinal, i alle fall ikke under pave Johannes Paul II, selv om ingen tvilte på hans dyktighet og egnethet.

I spørsmålet om abortrådgivningen i Tyskland kjempet han lenge mot Vatikanets linje, men til slutt valgte han likevel å følge pavens utvetydige ordre, selv om han personlig var uenig i den, og han satte alle krefter inn for å hindre en splittelse i Kirken i Tyskland. For dette fikk han mye kritikk, men også stor anerkjennelse da han klarte å holde Kirken sammen. Hans utnevnelse til kardinal kom nok som en anerkjennelse av denne prestasjonen. Han ble kreert til kardinal den 21. februar 2001.

Vi må nesten sitere fra Lehmanns biografi på katolsk.no, skrevet i 2003: «Noen observatører mener at utnevnelsen av Lehmann tyder på at kardinal Joseph Ratzingers innflytelse er dalende og at han snart får avløsning som Troens vokter i Vatikanet.» Ikke blant katolsk.nos mest treffsikre profetier, kan man vel trygt si.

Da biskop Reinhard Marx den 30. november 2007 ble utnevnt av pave Benedikt XVI til ny erkebiskop av München und Freising, ble det sagt at han ofte nevnes som favoritt til å overta som formann for den tyske bispekonferansen etter kardinal Lehmann.

Kathpress/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (15. januar 2008)

av Webmaster publisert 15.01.2008, sist endret 15.01.2008 - 20:29