Fordømmer menneskelig kloning

 Se også:

Rapporter om den første vellykkede kloning av et menneske møter rask fordømmelse fra Vatikanet. Som respons på at California-baserte Stemagen Corporation hevder å ha produsert et klonet menneskelig embryo, sier biskop Elio Sgreccia at et slikt steg er "den verst tenkelige utnyttelse av mennesket."

Biskop Sgreccia, president for Den pavelige akademi for livet, uttalte til Vatikanradioen at menneskelig kloning bør "regnes blant de mest moralsk sett forkastelige handlinger".

Det vellykkede kloningsforsøket av et menneskelig embryo er enda mer forkastelig i lys av at vitenskapen nå har funnet andre og etiske måter å fremstille stamceller på, uttaler biskop Sgreccia videre. Kloningen i California kan derfor ikke anses nødvendig eller nyttig for medisinske formål. De aktuelle forskerne handlet selv uten den hensikt å bidra til utvikling av gode medisinske kurer, hevder biskopen.

Direktøren for Stemagen, Samuel Wood, hevder at formålet med selskapets kloning kun var å stimulere medisinsk forskning. Wood, som faktisk i forsøket klonet seg selv, hevder at han er motstander av all forskning som har som formål å produsere et klonet menneske som faktisk fødes. "Det er uetisk og ulovlig, og vi håper at ingen andre vil gjøre det heller," uttaler han.

CWN - Catholic World News (21. januar 2008)

av Webmaster publisert 21.01.2008, sist endret 21.01.2008 - 13:40