Nedgang i preste- og ordenskall

Antall preste- og ordenskall i Polen går nedover, rapporterer nyhetsbyrået KAI.

I år 2007 startet 786 menn prestestudier, 10% færre en i 2006. Antall mannlige postulanter til ordensliv gikk ned fra 797 i 2006 til 708 i 2007. Antall kandidater til kvinnelig ordensliv ble i samme periode redusert fra 468 til 424.

De mannlige ordener i Polen med flest antall kandidater er salesianerne (153), fransiskanerne (138), jesuittene (116) og kapusinerne (100).

CWN - Catholic World News (24. januar 2008)

av Webmaster publisert 24.01.2008, sist endret 24.01.2008 - 10:03