Ravenna-kontroversen var "iscenesatt", hevder patriark Aleksej II

 Se også:

Overhodet for Den russisk-ortodokse kirke hevder at møtet i den felles ortodoks-katolske teologiske kommisjonen, avholdt i Ravenna i oktober måned, var "sindig iscenesatt for å ekskludere Moskva-patriarkatet".

I en samtale med den serbiske avisen Blic, hevder patriark Akeksej II at den estiske deltagelsen på Ravenna-møtet kan ha vært tilsiktet for å provosere frem en reaksjon fra de russisk-ortodokse delegatene. Den russisk-ortodokse delegasjonen forlot samtalene i protest mot den estiske delegasjonen.

Det russisk-ortodokse patriarkatet anerkjenner ikke Den estisk-ortodokse kirkes autonomi. Tidligere lå Den estisk-ortodokse kirke under Moskva-patriarkatet, men etter Sovjetunionens fall søkte man anerkjennelse som en autonom kirke. Patriark Aleksej II gir imidlertid en annen versjon av historien og hevder at Den estiske kirke ble "grunnlagt i 1996 av patriarkatet i Konstantinopel."

Til tross for manglende russisk-ortodoks deltagelse, konkluderte Ravenna-møtet med en felleserklæring som indikerer at De ortodokse kirker, etter skismaet i 1054 som splittet øst og vest, fortsatte å møtes under ledelse av Konstantinopel-patriarken. Patriark Aleksej II hevder at denne formuleringen "impliserer at de finnes to likestilte sentre i den kristen verden; Roma og Konstantinopel." Moskva deler ikke denne forståelsen, insisterer han.

Den russisk-ortodokse kirke har blitt stadig mer utfordrende mot patriarken i Konstantinopel, som tradisjonelt sett regnes som "den fremste blant likemenn" med tanke på patriarker i den ortodokse verden. Ifølge patriark Aleksej II forbeholder Den russisk-ortodokse kirke seg retten til å bestride det som måtte være anerkjent av andre ortodokse ledere.

CWN - Catholic World News (24. januar 2008)

av Webmaster publisert 24.01.2008, sist endret 24.01.2008 - 10:53