Relikvier returnert fra Roma til den greske byen Argos

 

Den hellige biskop Peter av Argos

Argos/Roma (AFP/KI) - Relikviene av den hellige biskop Peter av Argos (gr: Petros) (ca 855-ca 925), som har vært sporløst forsvunnet i mer enn 500 år, har blitt funnet i Roma og levert tilbake til den greske byen Argos på Peloponnes, 185 kilometer sørvest for Aten. Peter var biskop av Argos på begynnelsen av 900-tallet og var kjent som undergjører (Thaumaturgos) både før og etter sin død. Peter av Argos står på en liste over helgener som har det til felles at det ble sagt at det fra deres graver eller relikvier strømmet ut olje til visse tider. Disse helgenene ble gjerne kalt på gresk Myroblýtes («myrrautgytere»). Den myrraen som strømmet ut fra Peters relikvier, bevirket mirakler og helbredelser. Hans minnedag i den greske kirken er 3. mai, og en vakker kirke viet til ham dominerer i dag det sentrale torget i den historiske byen i Argos.

Området ble på 1200-tallet erobret av franske korsfarere («frankere») og i 1388 solgt til venetianerne, som tapte det til ottomanene i 1715. Etter den greske uavhengighetskrigen på begynnelsen av 1800-tallet ble den igjen gresk. I løpet av den tiden latinerne hadde kontrollen over Argos, ble Peters relikvier fjernet en gang på 1400-tallet, og siden har ingen vært sikre på hvor de ble av.

Men i januar 2008 meldte nyhetsbyråene at relikviene var funnet i Roma og brakt tilbake til Argos. Den greske engelsk-språklige internasjonale avisen Kathimerini skrev at lokale kirkelige representanter begynte å lete etter relikviene av Peter tidlig på 1990-tallet, og at de til slutt fant dem i et klosterkapell nær Roma. «Da hadde vi lett overalt, i Venezia og i Vatikanet», sa den lokale biskopen Iakovos. Kapellet tilhører en spansk munkeorden, og prior Renato Salvatore hadde ingen innvendinger mot å returnere relikviene, sa biskopen.

En katolsk biskop hadde tatt med seg relikviene til Roma på 1400-tallet. Klerikere fra Vatikanet og to munker fra klosteret brakte dem tilbake til innbyggerne i Argos lørdag den 19. januar 2008. Tusenvis av troende trengte seg sammen i gatene og kirkeklokkene ringte da relikviene av Peter ble båret inn i den lokale katedralen i Argos og lagt frem til utstilling der.

Forbindelsen mellom de ortodokse og katolske kirkene har gradvis bedret seg de siste årene etter at begge sider har tatt skritt for å lege de tusen år gamle sårene etter skismaet i 1054 og ikke minst de vestlige korsfarernes plyndring av Konstantinopel i 1204. Avdøde pave Johannes Paul II (1978-2005) besøkte Aten i 2001 og ba da om tilgivelse for den urett som var begått av katolikker mot de ortodokse troende, og lederen for den greske ortodokse kirken, erkebiskop Christodoulos, kom på gjenvisitt til Vatikanet i desember 2006.

CathNews/AFP januar 2008 KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (24. januar 2008)

av Webmaster publisert 24.01.2008, sist endret 27.08.2018 - 18:42