Generalsekretær i Kirkenes Verdensråd håper på snarlig full kommunion

 Se også:

Generalsekretær i Kirkenes Verdensråd (KV) forteller Vatikan-avisen L'Osservatore Romano at han håper økumeniske fremskritt vil føre til at alle kristne snart kan stå i full kommunion.

- Min visjon for den økumeniske bevegelse er at vi ved midten av det 21. århundre har nådd et nivå av enhet slik at kriste over alt, uansett konfesjonell tilknytning, kan be og lovsynge sammen og føle seg velkommen til å ta del i nattverden i alle kirker, sa pastor Samuel Kobia.

KV-lederen var i Roma for å delta i en økumenisk vesper med pave Benedikt XVI den 25. januar, i anledning avslutning av den årlige Bønneuken for kristen enhet. Pastor Kobia sier at han er "overbevist om at forholdet mellom KV og Roma trenger å styrkes og fordypes i de kommende år."

Metodistpastoren Kobia beskrev ikke hvordan kristne av ulike konfesjoner kan overkomme teologiske uenigheter, særlig synet på eukaristien. Han hevder imidlertid at den siste generasjons økumeniske progresjon er bevis nok for at full enhet kan oppnås.

- Hvem kunne tenke seg, ved begynnelsen av forrige århundre, at ortodokse, anglikanere, lutheranere, reformerte og kirker av andre tradisjoner kun noen få tiår senere skulle samarbeide i Kirkenes Verdensråd? spurte Kobia.

Les en artikkel av sr. Else-Britt Nilsen OP, om Bønneuken for kristen enhet, som i år feiret 100-årsjubileum.

CWN - Catholic World News (29. januar 2008)

av Webmaster publisert 29.01.2008, sist endret 29.01.2008 - 10:32