Paven og kurieledere i fasteretrett

Pave Benedikt XVI og ledere i Den romerske kurie startet sin årlige fasteretrett søndag den 10. februar. Det er kardinal Albert Vanhoye SJ, tidligere rektor ved Det pavelige Bibel-institutt, som er retrettleder. Den franske jesuitten var også sekretær for Den pavelige Bibel-kommisjon fra 1990 til 2001, under ledelse av daværende kardinal Joseph Ratzinger. Det var pave Benedikt XVI som kreerte p. Vanhoye til kardinal i 2006.

Som tema for retretten har kardinal Vanhoye valgt "Jesus som yppersteprest", med skriftmeditasjoner fra Paulus' brev til hebreerne.

Fasteretretten, som holdes i Redemptoris Mater-kapellet i det apostoliske palass, innebærer daglig tre meditasjoner, feiring av den hellige messe, eukaristisk tilbedelse og tidebønnene. I tillegg er det satt av tid til privat bønn og meditasjon.

Under den ukelange fasteretretten finner det ikke sted paveaudienser - heller ikke den ukentlige onsdagsaudiensen. Også Vatikan-kontorene har redusert aktivitet denne uken, da kurielederne deltar i den pavelige retretten.

CWN - Catholic World News (12. februar 2008)

av Webmaster publisert 12.02.2008, sist endret 12.02.2008 - 12:03