Katolikker ble nektet messefeiring i forbindelse med vietnamesisk nyttår

 Se også:

Katolikker i et distrikt i det sentrale Vietnam ble nektet å feire messen i forbindelse med vietnamesisk nyttår, Tet, den 7. februar. Lokale myndigheter truet med rettslig forfølgelse av enhver som deltok i den eukaristiske liturgi.

Bui Minh Son, formann i Folkets Komité i Ia Grai-distriktet, hevder at troende må ha godkjennelse fra myndighetene for å feire nyttårsmesse, siden nyttår ikke er en katolsk hgelligdag. Han beordret politiet til å arrestere enhver katolikk som måtte organisere religiøse sermonier denne dagen.

Til sitt forsvarer forklarer Ia Grais katolikker at det er Kirkens tradisjon å dedikere nyttårsdag til Kristus og Jomfu Maria og å markere dagen spesielt ved messefeiring, for å motta sakramentene, utveksle nyttårshilsener og få velsignelse over det nye året.

Situasjonen retter nytt søkelys på den manglende trosfriheten kommunistregimet i Vietnam praktiserer. All kirkelig, regulær aktivitet må godkjennes av myndighetene. Ifølge "Statens lov og forordning for religion og tro" må katolske prester hvert år forelegge for lokale myndigheter en plan over årets planlagte messer. Hvert år er det seremonier som ikke godkjennes. I disse tilfellene risikerer presten å bryte loven om han feirer messen, selv for en liten gruppe troende.

Med Vietnams stadig større fokus på et åpent økonomisk marked og dets gradvise åpning mot Vesten, særlig til USA, har landet den siste tiden tatt steg i retning av større religiøs frihet. Situasjonen for lokale katolikker skal også være noe forbedret, grunnet Den hellige stols diplomatiske press, deriblant årlige besøk fra Vatikan-delegater.

CWN - Catholic World News (13. februar 2008)

av Webmaster publisert 13.02.2008, sist endret 13.02.2008 - 12:29