Invitasjon til Katholikentag 2008 i Osnabrück

Den katolske kirke i Tyskland feirer jevnlig Katholikentag, som arrangeres av katolske legfolk i samarbeid med et av landets bispedømmer. Den 97. Katholikentag arrangeres onsdag den 21. til søndag den 25. mai 2008, og i år er det bispedømmet Osnabrück som er vertskap.

Bispedømmet Osnabrück har nær tilknytning til Skandinavia, og derfor inviteres spesielt denne gang katolikker fra de nordiske land. Overhyrdene fra Norges tre kirkedistrikter deltar, sammen med en delegasjon fra deres respektive bispedømmer/stift.

Biskop Bernt Eidsvig av Oslo oppfordrer interesserte katolikker i OKB til å delta i dagene, og spesielt medlemmer av Pastoralrådet og menighetsråd.

Fredag 23. mai blir det et særskilt nordisk arrangement, med fokus på katolikker i diaspora. Det feires denne dagen messe i domkirken med de nordiske samt tyske biskoper. Biskop Eidsvig holder preken.

Tema for den 97. Katholikentag er "Du fører oss i åpent land". Alt program foregår på tysk.

Arrangementet koster 84 Euro pluss reise (inkludert privat innkvartering samt frokost og kollektivtransport i Osnabrück). Andre måltider er ikke inkludert, men flere restauranter i byen kommer til å tilby "Katholikentagsteller" til rimelig pris. Ved påmelding inntil 10. mars gis 10 Euro rabatt. Deltagere får kr. 1500 i reisestøtte. Reise kan arrangeres på egen hånd eller i gruppe.

Interesserte kan henvende seg til sin sogneprest. Påmelding skjer via OKBs administrasjonssekretær og PROs sekretær Gunhild Ficarra.

Koordinator for OKBs delegasjon er p. Andreas Rupprecht S.M. Nærmere opplysninger om deltagelse kan fås ved henvendelse til p. Rupprecht på Andreas.Rupprecht@katolsk.no. Mer informasjon finnes også på arrangementets hjemmeside.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (15. februar 2008)

av Webmaster publisert 27.05.2009, sist endret 27.05.2009 - 15:42