Paven ber Serbia forsone seg med Kosovo

I et møte med den nye serbiske ambassadør til Den hellige stol, appellerte pave Benedikt XVI den 21. februar til "forsiktighet og moderasjon" i møte med Kosovos nylig erklærte selvstendighet og til "gjensidig forsoning" mellom folkene på Balkan. Ambassadøren, Vladeta Jankovic, la frem for paven Serbias anliggender om at en anerkjennelse av Kosovos selvstendighet er et brudd på internasjonal rett, siden Serbia hevder eierskap til det omstridte området.

"Alt Serbia forventer i denne prosessen er å få samme behandling som ethver annet, fritt, uavhengig og demokratisk kristent land," uttalte Jankovic.En slik rettferdig behandling innebærer en anerkjennelse av landets territoriale råderett over Kosovo, hevdet ambassadøren videre.

Pave Benedikt parerte imidlertid det politiske innspillet. Isteden bemerket han at kristne og kristne land bør "finne mot til å tilgi og motta tilgivelse, forsone seg med sine naboer og å sammen bygge en kjærlighetens sivilisasjon."

Den hellige far reflektert videre rundt at konfliktene på Balkan ble nøret opp av "det tragiske tap av kristen enhet de siste tusen år," noe som har skapt økt spenning mellom katolske og ortodokse troende. Paven uttrykte glede over å se forbedrede relasjoner mellom katolikker og ortodokse i Serbia, som hovedsakelig er et ortodokst land.

Deretter kommenterte paven forholdet til islam - en avgjørende faktor i forhold til Kosovo, hvor den store majoritet er muslimer - og uttalte at Serbias geografiske plassering på grensen mellom kristne og muslimske områder "åpner rike muligheter for progresjon i interreligiøs dialog."

CWN - Catholic World News (22. februar 2008)

av Webmaster publisert 22.02.2008, sist endret 22.02.2008 - 10:40