Buddhistleder hevder eiendomsrett til omstridt område

 Se også:

En buddhistleder i Vietnam hevder nå eiendomsretten til et område som tidligere tilhørte det pavelige nuntiatur i Hanoi og som ble konfiskert av myndighetene i 1959. Etter over en måned med katolske protester og bønnevigilier utenfor det tidligere nuntiaturet, kunne erkebiskop Joseph Ngo Quang Kiet den 1. februar annonsere at myndighetene sensasjonelt nok samtykket i å returnere lokalene til Den katolske kirke.

I et brev til den vitenamesiske statsminister den 16. februar, hevder imidlertid en leder for de kommunistorganiserte vietnamesiske buddhister at de er områdets rettmessige eier. Thich Trung Hau hevder at det i 1054 ble bygget et en pagode ved navn Bao Thien på området, men at de franske kolonister annekterte den i 1883 og skjenket den til biskop Puginier.

Katolikker anser innspillet som et knep fra myndighetenes side for å underminere avtalen om overlevering til Den katolske kirke.

De katolske demonstrantene brøt seg i januar gjennom gjerdet som omringer det tidligere nuntiaturet i Hanoi. Portene i gjerdet er nå nylig forsterket, og det er satt opp nye plakater med kommunistsymboler og slagord. Sikkerhetsvakter skal ifølge rapporter være raskt ute med å fjerne alle som stanser for å be utenfor bygningen.

P. Joseph Nguyen, en av byens prester som var involvert i protestene, forteller at Hanois katolikker arbeider i motbakke for å få tilbake lokalene. Han hevder også at buddhistlederen ikke har bevis eller kan fremlegge andre argumenter for sitt krav enn sterk støtte fra myndighetene. "Vi har all lovlig eiendomsrett," slår han fast.

CNA - Catholic News Agency (25. februar 2008)

av Webmaster publisert 25.02.2008, sist endret 25.02.2008 - 12:34