Roma og Moskva må enes om begrepet "kanonisk territorium," hevder russisk-ortodoks talsmann

 Se også:

En talsmann for Den russisk-ortodokse kirke hevder at hovedårsaken til spenningen mellom Roma og Moskva er begrepet "kanonisk territorium". Skal man oppnå progresjon i økumeniske relasjoner, må partene arbeidet med dette nøkkebegrepet, hevder biskop Hilarion av Wien.

Biskop Hilarion fortalte nyhetsbyrået Interfax at han håper på "seriøse og grundige" diskusjoner" rundt Moskva-patriarkatets motstand mot at det er fire katolske bispedømmer i Russland. Det ortodokse patriarkatet hevder at Russland er Den ortodokse kirkes "kanoniske territorium". Vatikanet anerkjenner ikke dette som kirkerettslig fenomen eller begrep.

"Mange vestlige mennesker tror at begrepet `kanonisk territorium' ikke har relevans i den moderne verden, siden ortodokse troende lever side om side med katolikker, protestanter og representanter for andre trosretninger," uttalte biskop Hilarion til Interfax. Som overhyrde for Den russisk-ortodokse kirke i Wien, Østerrike, som historisk sett er katolsk, er biskop Hilarion selv et eksempel på dette.

Kardinal Walter Kasper, president for Det pavelige råd for fremme av kristen enhet, har tidligere uttrykt overraskelse over krav fra ortodokst hold om at Russlands fire katolske bispedømmer, som kirkerettslig ble opphøyet til bispedømmer av Johannes Paul II i 2002, må nedlegges. Kardinal Kasper hevder han ikke forstår argumentene for at man ikke skal kunne ha katolske bispedømmer i Russland, slik det jo finnes ortodokse bispedømmer i det historisk sett katolske Vest-Europa.

CWN - Catholic World News (27. februar 2008)

av Webmaster publisert 27.02.2008, sist endret 27.02.2008 - 14:57