Pavelig bistand til flomofre i Ecuador

Pave Benedikt XVI har sendt økonomisk støtte til hjelpearbeidet i Ecuador, etter at en massiv flom har rammet landet. Det pavelige rådet Cor Unum, pavestolens karitative organ, har bidratt med økonomisk hjelp til 11 bispedømmer som er rammet av flommen, forteller Vatikanets pressekontor den 26. februar. Nyheten kom like etter at pave Benedikt i sitt angelusbudskap den 24. februar appellerte til verdenssamfunnet om solidaritet med flomofrene.

Det har regnet tungt i Ecuador siden midten av januar, og dette har forårsaket noen av de verste flommene i landets historie. Ifølge landets sivilforsvar er rundt 60 000 mennesker hardt rammet.

I tillegg til de store oversvømmelsene har også vulkanen Tungurahua utbrudd, og den har spydd ut aske og gasser siden slutten av 2007. Den siste måneden har utbruddene tiltatt, og flere landsbyer er blitt dekket av aske. Avlingene i det rike jordbruksområdet er ødelagt. Tusenvis av innbyggere har vært nødt til å evakuere.

VIS - Vatican Information Service (27. februar 2008)

av Webmaster publisert 27.02.2008, sist endret 27.02.2008 - 15:22