EU utfordrer Iran på dødsstraff for konversjon

 Se også:

EU har appellert til iranske myndigheter om å stanse et lovforslag om dødsstraff for frafalne muslimer.

Irans parlament behandler et lovforslag som kan kreve dødsstraff for menn som konverterer fra islam. Kvinnelige frafalne vil ifølge forslaget dømmes til lange fengselsstraffer. EU betegner forslaget som "et klart brudd på Den Islamske Republikken Irans forpliktelser under den internasjonale menneskerettighetskonvensjonen."

Iran er det land i verden som nest etter Kina dømmer flest til døden. I 2005 og 2006 ble det gjennomført 250 dødsstraffer i Iran - mer enn det dobbelte av i USA.

Selv om islams sharialov fastslår dødsstraff for frafalne, har det inntil nå ikke vært hjemmel for dette i Irans lovverk. Den eventuelt nye loven om dødsstraff for konversjoner vil gjøre landets statutter i tråd med sharialovgivningen. Forslaget er en stor trussel ikke bare mot muslimer som konverter til kristendommen, men også for konvertitter til andre minoritetsgrupper som Bahai.

CWN - Catholic World News (28. februar 2008)

av Webmaster publisert 28.02.2008, sist endret 28.02.2008 - 12:55