Debatt rundt taushetsplikt i skriftemål i tilfeller med seksuelle overgrep

I Australia har det oppstått debatt rundt den absolutte taushetsplikt i skriftemål, etter at en mann har tilstått og ha misbrukt sin datter seksuelt og fortalt at han flere år tidligere også hadde skriftet overgrepet.

The Melbourne Herald Sun rapporterer at faren anga seg selv til politiet og fortalte dem at han tidligere har skriftet forbrytelsen til en prest. En katolsk prest har absolutt taushetsplikt i skriftemål, og presten var derfor bundet til å ikke fortelle politiet om innrømmelsen. Australsk lov anerkjenner dette skrifteseglet.

Bernadette McMenamin, talsmann for en gruppe som arbeider for å forhindre overgrep mot barn, forteller Herald Sun at hun mener presten - selv dette handler om et skriftemål - burde være bundet at loven som påbyr at man skal rapportere dersom man får kjennskap til overgrep mot barn. I praksis, hevder hun, gjør det faktum at skriftefedre er unndratt fra denne loven at man kan komme i situasjoner hvor man beskytter overgripere.

CWN - Catholic World News (29. februar 2008)

av Webmaster publisert 29.02.2008, sist endret 29.02.2008 - 16:29