"Annuario Pontificio 2008" er presentert

Vatikanets statssekretær, kardinal Tarcisio Bertone, kunne den 29. februar presenterte 2008-utgaven av Vatikanets årbok "Annuario Pontificio." Tilstede ved pressekonferansen var også erkebiskop Fernando Filoni, sostituto i Statssekretariatets første seksjon.

Fra 2005 til 2006 økte antall katolikker i verden fra 1,115 milliarder til 1,131 milliarder, en vekst på 1,4%. I samme periode økte antall biskoper fra 4841 til 4898, en økning på 1,2%.

Antall prester økte fra 406.411 i 2005 til 407.262 i 2006, en vekst på 0.21%. Økningen har funnet sted i Asia og Afrika. I Europa og Amerika har ser man reduksjon i antall prester.

Ved utgangen av 2007 var det 115.480 prestestudenter i verden, en økning på 0.9% fra året før. Av disse er 24.034 i Afrika, 37.150 i Amerika, 30.702 i Asia, 22.618 i Europa og 976 i Oseania.

"Annuario" er verdenskirkens "Hvem er hvem". På 2.300 sider nevnes navn og data for alle bispedømmer og tilsvarende samt deres biskoper og generalvikarer, samt statistiske opplysninger om antall katolikker og dåp. I tillegg er den en personalbok for den romerske kurie og Vatikanstaten og nevner hovedkvarterene for de katolske ordensfellesskapene.

VIS / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (29. februar 2008)

av Webmaster publisert 29.02.2008, sist endret 29.02.2008 - 17:55