Kjønnsnøytral dåpsformel ugyldig, fastslår Troskongregasjonen

Kongregasjonen for Troslæren har i en tolkningsuttalelse formelt fastslått ugyldigheten av to dåpsformler. Begge formlene fjerner maskuline navn for Gud, altså unngår å døpe i "Faderens" og "Sønnens" navn. Uttalelsen ble formulert i klassisk spørsmål- og svarform. (De engelske setningene ble også benyttet i den latinske grunnversjonen.)

Første tvilsspørsmål: - Er en dåp gyldig dersom den utføres med ordene "I baptize you in the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier" eller "I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer"?

Svar: - Nei

Andre tvilsspørsmål: - Må personer døpt med disse dåpsformer bli døpt "in forma absoluta"?

Svar: - Ja

Uttalelsen, som ble undertegnet av lederne av Troskongregasjonen og godkjent av pave Benedikt XVI, er datert 1. februar 2008 og ble offentliggjort 29. februar.

Vatikanet offentliggjorde også en redegjørelse signert msgr. Monsignor Antonio Miralles, dogmatikkprofessor ved Det pavelige universitet av Det hellige kors. Han understreket at uttalelsen dreide seg om de nevne formler, ikke om deres engelske språkdrakt. Dermed ville andre språkversjoner av de to engelske formlene også rammes. Gyldig dåp utføres i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, i lydighet mot Jesu bud som det uttrykkes i slutten av Matteusevangeliet. Slike variasjoner som dem påpekt i uttalelsen springer ut fra den såkalte feministiske teologi, som forsøker å unngå ordene Faderen og Sønnen, som mange feministteologer oppfatter som mannssjåvinistiske. Men slike varianter undergraver troen på Trenigheten, skriver Miralles.

I en kommentar skriver kardinal Urbano Navarrete, tidligere rektor ved Det pavelige universitet Gregoriana, at Troskongregasjonens uttalelse er en autentisk læreerklæring av vidtrekkende kirkerettslig og pastoral karakter. Personer som er blitt, elle blir, døpt i henhold til disse formler, er i virkeligheten å betrakte som udøpte.

Ettersom dåpen er fundamentet for de øvrige sakramenter, vil også deres eventuelle ferming (konfirmasjon) og sakramentale ekteskap eller prestevielse ha vært ugyldige. Når dåpsdefekten rettes opp ved at de blir døpt med gyldig formel (absolutt, det vil si uten den betingelsesvise klausul "Dersom du ikke allerede er døpt, døper jeg deg ...), er det derved nødvendig å gjenta eventuelle fermingshandlinger og vielser for at alt skal bringes i orden.

Når Vatikan-uttalelsen gjengir de ugyldige dåpsformlene på engelsk, så skyldes det at problemet i særlig grad - skjønt ikke utelukkende - har vist seg i Nord-Amerika. I en beroligende uttalelse til amerikanske katolikker sier Den amerikanske bispekonferanses pater Tom Weinandy OFM Cap, leder for sekreteriatet for lærespørsmål, at folk over 45-50 år ikke har noe å frykte, og at risikoen ikke er så veldig stor for yngre heller. Vatikanets uttalelse skyldes et misbruk, både blant katolske prester og protestantiske pastorer.

Det skal særlig være i noen protestantiske grupperinger at det har forekommet retusjering av maskuline former i liturgien. Men det har også vært avdekket at enkelte katolske prester har endret på dåpsformelen for egen regning. Ved to anledninger, en i USA og en i et kanadisk bispedømme, førte det til et særlig omfattende detektivarbeid, hvor man måtte etterspore de barn som de aktuelle prestene hadde døpt gjennom en årrekke, for å forklare problemet for foreldrene og oppfordre dem til å tillate en diskret gyldig dåp.

Les Troskongregasjonens formelle svar på latin, italiensk, fransk, engelsk, tysk og spansk.

Zenit / VIS / CNS (3. mars 2008)

av Webmaster publisert 03.03.2008, sist endret 03.03.2008 - 10:58