Overgrepsskandalen kostet Den katolske kirke i USA 615 millioner dollar i 2007

 Se også:

Den katolske kirke i USAs hadde i 2007 samlede utgifter på over 600 millioner dollar i forbindelse med overgrepsskandalen som har rystet landet. Pengene har gått til rettslige forlik/erstatninger i saker hvor katolske prester har forgrepet seg seksuelt, betaling av terapi til ofrene, understøttelse av og hjelp til de involverte prestene og rettslige omkostninger.

2007-utgaven av "Undersøkelse av anklager og kostnader", foretatt fjerde år på rad på initiativ fra Den amerikanske bispekonferanse, ble offentliggjort den 7. mars. Rapporten viser en fortsatt nedgang i antall rettslige anklager om seksuelle overgrep. I 2007 ble det rapportert 599 nye anklager, sammenlignet med 635 i 2006, 695 i 2005 og 898 i 2004. Ifølge undersøkelsen, som ble foretatt av Senter for Anvendt Forskning på Apostolatet ved Georgetown-universitetet i Washington DC, betalte bispedømmer og ordenshus 615 millioner dollar i rettslige folik, terapi, hjelp til overgrepsprester, advokautgifter og diverse andre poster. 499 millioner dollar ble utbetalt fra bispedømmer, og 116 millioner dollar fra ordenshus/institusjoner.

Teresa Kettelkamp, direktør for Den amerikanske bispekonferanses Kontor for Beskyttelse av Barn og Ungdom, uttaler at de årlige kostnadene nok vil være høye i årene som kommer, siden bispedømmene fremdeles arbeider med erstatningskrav fra ofrene.

Misbruksskandalene har de siste fem år hengt som en tung skygge over Den katolske kirke i USA. Under den årlige samlingen av USAs katolske biskoper, som sist fant sted i november 2007 i Baltimore, fikk biskopene fremlagt en forskningsrapport fra de uavhengige forskningsinstituttet John Jay College. Denne viser at forekomsten av seksuelle overgrep imidlertid ikke er større i Den katolske kirke enn i samfunnet for øvrig. Forskningsprosjektet, som har tittelen "Undersøkelse av årsaker og kontekster", søker å besvare spørsmålet hvorfor misbrukskrisen gikk som den gikk og hva som forårsaket denne.

Selv om forskningsprosjektet kun har pågått i ett av tre år, har forskerne allerede påvist et interessant resultat. I motsetning til den ikke sjeldne påstanden om at Kirken har en struktur eller natur som medfører en opphopning av seksuelle overgrep blant geistlige, finner forskerne ingen større forekomst i Kirken enn i resten av samfunnet. Dette står "i kontrast til ideen om at det er noe spesielt ved Den katolske kirke som førte til misbruk av mindreårige," uttalte forskningsleder Karen Terry.

CNS /CNA (10. mars 2008)

av Webmaster publisert 10.03.2008, sist endret 10.03.2008 - 10:38