Skal paven virkelig "rehabilitere Luther?"

 Les om Den katolske kirke og Luther:

Forrige uke kunne vi i norske og internasjonale medier høre at "Pave Benedikt XVI skal rehabilitere Martin Luther." Nyheten spredte seg verden rundt etter et oppslag i London Times, av journalist Richard Owen. Også norske aviser meldte saken. Ikke sjelden er Times opphav til mange "sensasjonelle" men dog feilaktige artikler om Den katolske kirke - og "nyhetene" sprer seg dessverre verden rundt.

Her er de fakta Owen baserer seg på i sin artikkel:

  • Ratzinger Schülerkreis, det uformelle seminaret som pave Benedikt hvert år holder for sine tidligere teologistudenter, skal i år ha som tema Luthers lære og påvirkning.
  • Kardinal Walter Kasper uttaler i denne sammenheng: "Vi har mye å lære fra Martin Luther, vi kan begynne med den betydning han ga Guds Ord."

Man kan vel vanskelig slutte fra disse to faktaopplysningene at paven skal "rehabilitere Luther".

I tillegg rapporterer Owen at det i etterkant av seminaret vil komme et pavelig skriv. Disse sommerseminarene resulterer vanligvis ikke i formelle uttalelser, og i hvert fall ikke pavelige skriv. Historien i Times får imidlertid leserne til å tro at årets sesjon skal resultere i en viktig deklarasjon av kirkelære. Ikke bare skal paven ifølge Owen komme med et pavelig skriv etter seminaret - konklusjonen er allerede trukket, nemlig at Den hellige far skal "rehabilitere Luther."

CWN - Catholic World News (12. mars 2008)

av Webmaster publisert 12.03.2008, sist endret 12.03.2008 - 14:22