Klart for nye hellige og salige - sytten dekreter promulgert

Den salige Gjertrud Comensoli (1847-1903)

Vatikanet (KI) - Lørdag den 15. mars 2008 mottok pave Benedikt XVI Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal José Saraiva Martins CMF, i en privat audiens. Under audiensen ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere sytten nye dekreter. Disse gjaldt ett mirakel tilskrevet en saligs forbønn, to mirakler tilskrevet ærverdiges forbønn samt fjorten kandidater som fikk sine «heroiske dyder» anerkjent og ble erklært Venerabilis, «Ærverdige».

Det er godkjent et mirakel på forbønn av en salig, noe som åpner veien for en snarlig helligkåring. Det gjelder:

 • Den salige Gjertrud Comensoli (født Katarina) (1847-1903), italiensk ordenssøster og grunnlegger av kongregasjonen «sakramentinerne» (Suore Sacramentine di Bergamo). Hun ble saligkåret den 1. oktober 1989 i Roma.

Det er også godkjent mirakler på forbønn av to ærverdige, noe som åpner veien for snarlige saligkåringer. Det gjelder:

 • Den ærverdige Frans Pianzola (1881-1943), italiensk prest og grunnlegger av kongregasjonen «Misjonssøstre av den Uplettede Fredsdronningen» (Suore Missionarie dell'Immacolata Regina Pacis) (Suore Pianzoline). Han ble erklært Venerabilis den 26. juni 2006.
 • Den ærverdige Josef Olallo Valdés (1820-1889), kubansk legbror i den hellige Johannes av Guds Hospitalsorden (OH). Han ble erklært Venerabilis den 16. desember 2006.

I tillegg har fjorten personer blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres:

 • Guds Tjener Aurelius Bacciarini (1873-1935), sveitsisk biskop og apostolisk administrator av Lugano
 • Guds Tjener Mikael McGivney (1852-1890), amerikansk prest og grunnlegger av Knights of Columbus
 • Guds Tjener Joakim Alves Bras (1889-1966), portugisisk prest og grunnlegger av sekularinstituttet «Medarbeidere av Familien»
 • Guds Tjener Jocundus Pio Lorgna (it: Giocondo) (1870-1928), italiensk dominikanerpater og grunnlegger av kongregasjonen «Dominikanersøstre av den salige Imelda» (Suore Domenicane della Beata Imelda - SDBI)
 • Guds Tjener Michelangelo Longo (1812-1886), italiensk fransiskanerpater
 • Guds Tjener Marianus Roasenda (født Paulus) (1906-1972), italiensk kapusinerpater
 • Guds Tjener Frans Gondra Muruaga (bask: Patxi) (1910-1974), spansk pasjonistpater
 • Guds Tjener Klemens Vismara (1897-1988), italiensk prest og misjonær, død i Burma
 • Guds Tjenerinne Gemma Giannini (født Eufemia) (1884-1971), italiensk ordenssøster og grunnlegger av kongregasjonen Søstre av den hellige Gemma Galgani
 • Guds Tjenerinne Tarsilla Osti (født Anna) (1889-1966), kroatisk ordenssøster
 • Guds Tjener Leopold Márquez Sánchez (født Frans Thomas) (1866-1956), spansk kapusinerlegbror
 • Guds Tjener Serafim Riminucci (født Peter) (1875-1960), italiensk kapusinerlegbror
 • Guds Tjenerinne Margalida Amengual Campaner (1888-1919), spansk legkvinne
 • Guds Tjenerinne Louise Mazzotta (it: Luigia) (1900-1922), italiensk legkvinne

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo); (pe) (16. mars 2008)

av Webmaster publisert 16.03.2008, sist endret 16.03.2008 - 16:14