Snart saligkåring av kardinal Newman?

Kardinal John Henry Newman (1801-90). Portrett av John Everett Millais.

 Se også:

Ifølge Birmingham Mail skal Vatikanet i disse dager offisielt godkjenne et mirakel på kardinal John Henry Newmans forbønn, noe som kan åpne for en snarlig saligkåring.

Kongregasjonen for helligkåringer har ikke kommet med en offisiell stadfestelse av godkjennelsen, men Birmingham Mail rapporterer at Vatikanet skal ha slått fast at en katolsk diakons helbredelse fra en alvorlig ryggmargslidelse er autentisk.

Kardinal Newman, en av nøkkelpersonene i Oxford-bevegelsen på 1800-tallet - en anglikansk fornyelsesbevegelse som hadde som hovedoppgave å gjenoppdage den katolske arven i liturgi, teologi og kirkestruktur - sjokkerte den britiske intelligensiaen da han konverterte til Den katolske kirke i 1845. Han studerte videre i Roma og ble i 1847 viet til katolsk prest. Samme år grunnla han oratoriet i Birmingham. I Roma hadde han lært å kjenne prestefellesskapet Oratorianerne, som var grunnlagt på 1500-tallet av den hellige Filip Neri.

Newman mottok kardinalverdigheten av pave Leo XIII i 1879, og han døde i 1890.

Hans bok om den lange veien til katolsk tro, "Apologia Pro Vita Sua", har fortsatt stor innflytelse. Det samme har hans teologiske arbeider som "Grammar of Assent".

John Henry Newman ble erklært "Venerabilis", "Ærverdig", ved at hans "heroiske dyder" ble anerkjent av pave Johannes Paul II den 22. januar 1991. For at han skal kunne erklæres som salig, må Vatikanet slå fast at det har forekommet et mirakel på hans forbønn. I annonser i engelske katolske aviser har man i flere år oppfordret til å be Newman om forbønn og straks melde fra hvis det skulle skje uforklarlige helbredelser.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) / CWN (24. april 2008)

av Webmaster publisert 24.04.2008, sist endret 24.04.2008 - 11:30