"Jahve" kan ikke brukes om Gud i den katolske liturgi

Vatikanet har bestemt at Guds navn, som vanligvis uttales "Jahve", ikke skal brukes i katolsk liturgi. Direktivet medfører ingen endringer i liturgien på noe språk, siden formen "Jahve" ikke brukes i noen autoriserte oversettelser av det romerske missalet. Direktivet får imidlertid den konsekvens at enkelte sanger ikke lenger kan brukes i en liturgisk sammenheng.

Kongragsjonen for gudstjeneste- og sakramentsordningen, som har ført det nye direktivet i pennen, minner biskopene på at de troende i den jødiske tradisjon, som de første kristne overtok, unngikk å uttale Guds navn. Årsaken til dette var "et uttrykk for Guds uendelige storhet og majestet", heter det i direktivet. I steden for å uttale Guds navn, brukte jødene tetragrammet YHWH, evt. "Herren" eller "Adonai". Kongregasjonen forteller videre at påkallelsen av "Herren" i Skriften følger denne praksis. Når Den hellige apostelen Paulus sier at "hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår Far til ære," korresponderer dette, ifølge skrivet, "direkte med en proklamasjon av [Kristi] guddom."

Vatikanets instruksjon sier at det liturgiske språk skal ligge tett opp til et bibelsk språk, slik at Guds Ord "bevares og formidles på en integrert og trofast måte." De siste årene har imidlertid praksisen sklidd ut, og YHWH uttales for eksempel i enkelte sanger.

Brevet fra Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen er datert den 29. juni og undertegnet av kardinal Francis Arinze og erkebiskop Malcom Ranjith, henholdsvis prefekt og sekretær for kongregasjonen.

Hele Vatikan-dokumentet kan leses her (engelsk).

CWN - Catholic World News (19. august 2008)

av Webmaster publisert 19.08.2008, sist endret 19.08.2008 - 14:45